Om oss

Vi er vanlige mennesker som kommer sammen for å praktisere fredsskapende meditasjon, fellesskap og omsorg for alt levende.

Vi ser oss selv som en del av «Zen Peacemakers«, en global bevegelse som fokuserer særlig på tre prinsipper:

  • Not-knowing – thereby giving up fixed ideas about ourselves and the universe
  • Bearing Witness – to the joy and suffering of the world
  • Healing Action – that arises from Not-Knowing and Bearing Witness

Vi har det godt med å være en liten bekk i den store elven av fornyelse. Joanna Macy kalte det for «The Great Turning«; en vridning fra et industrielt vekstsamfunn og mot en sivilisasjon basert på bærekraft for alt liv.