Kontakt oss gjerne

Dette er den første, spede begynnelse på å etablere et Zen fellesskap -og praksis her på Nord-Jæren. Initiativtaker er Michael Sautter. Jeg har praktisert zen i «en del år» og mottok Jukai under Joan Halifax Roshi i 2019 og fikk da tildelt dharma-navnet «Oshin».

Jeg har også vært deltaker ved et to-årig program ved Upaya Zen Center innenfor «Buddhist Chaplaincy».

Min lærer er Brian Joshin Byrnes Sensei ved Breadloaf Mountain Zen Community (Vermont, US). Og nettopp samfunnet ved BLMZ er også vår støtte i etableringen av vår gruppe her på Nord-Jæren.