Zen praksis

Vår Zen praksis er vennlig og inkluderende. Dette skal være en god plass å lære og praktisere meditasjon og buddhistisk lære. Alle er velkomne!

Fellesskap

Vårt fellesskap, eller «Sangha», er et trygt sted å komme til. Vi anerkjenner og respekterer at alle er unike, men vet også at vi alle er det samme. Vi møtes jevnlig både inne og ute. Bli med da vel!

Tjeneste

Å finne ro og lykke hos oss selv er et middel til å bidra til å hjelpe alle andre levende vesener til å finne samme ro og lykke. Vi er særlig opptatt av omsorg ved slutten av livet, og Moder Jord og alt hun gir oss.

Et År Å Leve

Hvordan ville du ha levd om du visste at du hadde ett år igjen å leve? Ville du ha forsterket noen relasjoner? Fordypet deg i noe du alltid har hatt lyst til å lære? Eller kanskje du ville hatt behov for å ordne opp i noe uoppgjort?

Hvorfor lever så mange av oss livene våre som om vi skal leve evig? Som om «Tid» er en utømmelig ressurs. Hva er det som gjør at vi ikke alltid makter å innse at hver dag, hver time og hvert minutt er en gave? For mange av oss blir dette først klart når vi, eller noen vi er glade i, får en livstruende diagnose. Og noen av oss får ikke en gang sjansen til å oppleve en «siste tid», fordi de blir revet bort i en ulykke eller ved andre tragiske omstendigheter.

Høsten 2021 starter vi opp et program som går over ett år. Det blir samling 1 gang per måned. Programmet tar utgangspunkt i boken «A Year To Live» av Stephen Levine. Sammen vil vi undersøke hva det vil si å leve det neste året som om det var vårt siste. Programmet er gratis å delta på, men «Litt Etter Litt» Zen baserer sin praksis på donasjoner. Om du føler programmet er verdifullt vil vi sette pris på om du kanskje donerer noen kroner til arbeidet vi gjør.

For noen av oss vil dette programmet kanskje være en revitalisering av det livet vi lever. Vi vil bruke det til å minne oss på å leve et så rikt og meningsfullt liv som mulig. Ikke i frykt for døden, men i takknemlighet over livet. For andre vil kanskje dødens nærhet være en smertelig og fryktinngytende reell problemstilling. Med en dårlig diagnose er det kanskje noen av oss som ikke en gang ett helt år igjen å leve.

Mer informasjon om programmet kommer snart. Høres dette interessant ut, så må du gjerne bruke denne flotte sommeren til å lese boken på forhånd. Den kan fås på blant annet på AdLibris. Har du mer tid, og leselyst, så anbefales også «The Five Invitations» av Frank Ostaseski. Dessverre er begge bøkene på engelsk, men de er meget lettfattelig skrevet.

God sommer!

Om oss

Vi er vanlige mennesker som kommer sammen for å praktisere fredsskapende meditasjon, fellesskap og omsorg for alt levende.

Vi ser oss selv som en del av «Zen Peacemakers«, en global bevegelse som fokuserer særlig på tre prinsipper:

  • Not-knowing – thereby giving up fixed ideas about ourselves and the universe
  • Bearing Witness – to the joy and suffering of the world
  • Healing Action – that arises from Not-Knowing and Bearing Witness

Vi har det godt med å være en liten bekk i den store elven av fornyelse. Joanna Macy kalte det for «The Great Turning«; en vridning fra et industrielt vekstsamfunn og mot en sivilisasjon basert på bærekraft for alt liv.

Blogg

Kontakt oss gjerne

Dette er den første, spede begynnelse på å etablere et Zen fellesskap -og praksis her på Nord-Jæren. Initiativtaker er Michael Sautter. Jeg har praktisert zen i «en del år» og mottok Jukai under Joan Halifax Roshi i 2019 og fikk da tildelt dharma-navnet «Oshin».

Jeg har også vært deltaker ved et to-årig program ved Upaya Zen Center innenfor «Buddhist Chaplaincy».

Min lærer er Brian Joshin Byrnes Sensei ved Breadloaf Mountain Zen Community (Vermont, US). Og nettopp samfunnet ved BLMZ er også vår støtte i etableringen av vår gruppe her på Nord-Jæren.